سری برنامه تلویزیونی “همام کیش” از شبکه 5 سیما

تدوین موزیک ویدیو ، موشن گرافیک ، جلوه های ویژه بصری

ویدیو معرفی و ویدیو آموزشی محصول “مانیدا 123”

موشن گرافیک و تصحیح رنگ

پرزنتیشن “سازمان بازنشستگی شهرداری تهران” برای نمایشگاه شهرداری

کارگردانی ، موشن گرافیک و تدوین

پرزنتیشن “The Peaceful World” برای کنفرانس بین المللی

کارگردانی، موشن گرافیک و تدوین

ویدیو وال نمایش شبانه “باغ خندان”

کارگردان ویدیو وال و موشن گرافیک

سری برنامه تلویزیونی “باغ رمضان” از شبکه 5 سیما HD

ویدیو مپ و موشن گرافیک