ارتباط با ما

جهت ارتباط با مهیار استودیو میتوانید :
با شماره 09124831503 تماس حاصل نمایید
و یا
به صندق پستی mahyar.ardakani@gmail. com ایمیل ارسال نمایید .
و یا
در Instagram به ما بپیوندید.
در Aparat به ما بپیوندید.
در Telegram به ما بپیوندید.
در Aparat به ما بپیوندید.
در NAMASHA به ما بپیوندید.
در TAMASHA به ما بپیوندید.
در DALFAK به ما بپیوندید.
در MP4 به ما بپیوندید.